.

راه حل اقتصادی رضا طاهری نژاد  <ویدیو شرح کامل>

زمان  این ویدیو 150 دقیقه میباشد که در صورت تمایل  با لینک مستقیم زیر قابل دانلود است       

 فایل زیپ بدون رمز video + pdf

 280 MB

فایل   pdf 

4 MB